KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"wykazywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykazywać się" po polsku

wykazywać się

czasownik
 1. give ***** , także: gie Scottish English
  • zachowywać się (wobec), wykazywać się [TRANSITIVE]
   He gives a lot of patience to clients. (Ona wykazuje się dużą cierpliwością wobec klientów.)
   She gives common sense. (On wykazuje się zdrowym rozsądkiem.)
 2. prove oneself
  • wykazywać się, sprawdzać się
   When am I going to get a chance to prove myself as a lawyer? (Kiedy będę miał szansę sprawdzić się jako prawnik?)
   Tonight we will have a chance to prove ourselves on stage. (Dzisiaj będziemy mieli szansę sprawdzić się na scenie.)
czasownik
 1. show , *****
  • pokazywać, przedstawiać, wykazywać (udowadniać coś) [TRANSITIVE]
   This graph shows how much they earned each month. (Ten wykres pokazuje, jak dużo oni zarobili każdego miesiąca.)
   Your behaviour shows that you're jealous of her. (Twoje zachowanie pokazuje, że jesteś o nią zazdrosny.)
   link synonim: indicate
  • wykazywać (np. wzrost lub spadek) [TRANSITIVE]
   The chart shows a drop of our revenue. (Ten wykres wskazuje na spadek naszych przychodów.)
 2. show that ****
  • wykazywać, że
   The experiment shows that animals have feelings too. (Eksperyment wykazuje, że zwierzęta też mają uczucia.)
   Our study shows that men and women are equally intelligent. (Nasze badanie wykazuje, że mężczyźni i kobiety są równie inteligentni.)
 3. exhibit ***
  • wykazywać (np. zdolności, umiejętności) formal [TRANSITIVE]
   He exhibits exceptional musical abilities. (On wykazuje wyjątkowe muzyczne zdolności.)
   This student exhibits great potential. (Ten uczeń wykazuje ogromny potencjał.)
 4. prove ****
 5. display ****
  • demonstrować, wykazywać (np. swoje umiejętności) [TRANSITIVE]
   He displayed his skill in front of the cheering audience. (On zaprezentował swoje umiejętności przed wiwatującą publicznością.)
 6. declare , ***
  • wykazywać (np. dochody, stan posiadania) [TRANSITIVE]
   I declared my income to get a loan. (Wykazałem moje dochody, by dostać pożyczkę.)
   He declared all of his income and belongings publicly. (On wykazał cały swój dochód i dobytek publicznie.)
phrasal verb
 1. point out ***
czasownik
 1. demonstrate that **
  • dowodzić, wykazać coś (np. czyjś sukces)
   Europe must demonstrate that it is united in all areas. (Europa musi wykazać, że jest zjednoczona we wszystkich obszarach.)

powered by  eTutor logo