Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"prove oneself" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prove oneself" po angielsku

prove oneself

czasownik
 1. wykazywać się, sprawdzać się
  When am I going to get a chance to prove myself as a lawyer? (Kiedy będę miał szansę sprawdzić się jako prawnik?)
  Tonight we will have a chance to prove ourselves on stage. (Dzisiaj będziemy mieli szansę sprawdzić się na scenie.)
czasownik
Formy nieregularne: proved past tense, proved past participle, proven past participle (AmE)
 1. udowadniać, dowodzić [przechodni]
  They knew that he did it but they couldn't prove it. (Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić.)
  I can prove my innocence, if you'd give me time. (Mogę dowieść swojej niewinności, jeśli dałbyś mi czas.)
  Jocelyn, how may I prove my love to you? (Jocelyn, jak mam udowodnić moją miłość do ciebie?)
  The suspect proved his innocence. (Podejrzany udowodnił swoją niewinność.)
  zobacz także: demonstrate
 2. okazywać się [przechodni]
  The task proved to be difficult. (Zadanie okazało się trudne.)
  Their hatred proved to be more powerful than our efforts. (Ich nienawiść okazała się silniejsza od naszych wysiłków.)
  Our mission has already proved a success. (Nasza misja już okazała się sukcesem.)
 3. wykazywać (np. prawdziwość testamentu) [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.