"show one's mettle" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "show one's mettle" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"show one's mettle" — Słownik kolokacji angielskich

show one's mettle kolokacja
  1. show czasownik + mettle rzeczownik = wykazać się, pokazać swój charakter
    Luźna kolokacja

    You had to show your mettle on the pitch, and only then would he open up.

    Podobne kolokacje: