Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"poprawiać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprawiać się" po polsku

poprawiać się, poprawiać

czasownik
 1. improve ****
  • poprawiać się, poprawiać, ulepszać, polepszać, usprawniać, usprawnić [przechodni/nieprzechodni]
   to make something better
   My English has improved since I started taking private lessons. (Mój angielski się poprawił odkąd zacząłem brać prywatne lekcje.)
   Maybe I should quit smoking to improve my health. (Może powinienem rzucić palenie, żeby poprawić swoje zdrowie.)
   When the weather improves, we'll go outside. (Kiedy pogoda się poprawi, wyjdziemy na zewnątrz.)
   You need to improve your technique. (Musisz poprawić swoją technikę.)
   We improved the system, it should work better. (Ulepszyliśmy system, powinien działać lepiej.)

poprawiać się

phrasal verb
 1. pick up ****
  • poprawiać się, polepszać się (o sytuacji)
   here: to rise, to improve
   The situation in our company is picking up. (Sytuacja w naszej firmie poprawia się.)
   Their financial situation picked up after he got a promotion. (Ich finansowa sytuacja polepszyła się po tym, jak on dostał awans.)
 2. look up ***
  • poprawiać się, wyglądać coraz lepiej (o sytuacji)
   Our business is looking up. (Interesy idą coraz lepiej.)
   I see that your painting is looking up. (Widzę, że twój obraz wygląda coraz lepiej.)
   W tym znaczeniu tej frazy zazwyczaj używa się w formie czasu ciągłego.
 3. shape up
  • poprawiać się, podciągać się
   Our financial situation is shaping up. (Nasza sytuacja finansowa się poprawia.)
 4. smarten oneself up , smarten up
 1. make amends
 2. git gud , get good
 3. be on the upswing  
idiom
 1. mend one's ways
 2. be on the mend
  • poprawiać się (np. sytuacja)
czasownik
 1. correct oneself  
obrazek do "retake" po polsku
czasownik
 1. boost **
  • pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać [przechodni]
   to help to increase something
   Coffee boosted my energy level. (Kawa zwiększyła mój poziom energii.)
   The promotion of our city boosted tourism in this region. (Promocja naszego miasta pobudziła turystykę w tym regionie.)
   It will give a boost to the car industry at what is a very difficult time. (Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.)
   We must also boost opportunities for young people. (Musimy również zwiększyć szanse młodzieży.)
   Chocolate always boosts my mood. (Czekolada zawsze poprawia mój nastrój.)
 2. better , *****
  • ulepszać, poprawiać
   We can better the world with our actions. (Możemy ulepszyć nasz świat naszymi działaniami.)
   You bettered my life. (Ulepszyłeś moje życie.)
 3. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [przechodni]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
 4. correct ***
  • poprawiać, korygować [przechodni]
   If there are any mistakes, please correct them. (Jeśli są tam jakieś błędy, popraw je, proszę.)
   The teacher is correcting our English tests at the moment. (Nauczyciel poprawia nasze testy z angielskiego w tym momencie.)
   zobacz także: reform
 5. reform ****
  • poprawiać, uzdrawiać [przechodni/nieprzechodni]
   His new mission is to reform society through improving educational system. (Jego nową misją jest uzdrowienie społeczeństwa poprzez poprawę systemu edukacji.)
   We should reform our law because it has some flaws. (Powinniśmy poprawić nasze prawo, bo ma trochę wad.)
   zobacz także: correct
 6. adjust ***
  • poprawiać, wyrównywać (np. poduszkę, krzesło, okulary) [przechodni]
   She adjusted her glasses. (Ona poprawiła swoje okulary.)
   He adjusted his chair to face us. (On poprawił swoje krzesło, aby zwrócić się do nas twarzą.)
 7. amend *
 8. revise *
 9. retake
 10. streamline
 11. relieve **
  • umniejszać (problem), poprawiać (trudną sytuację) [przechodni]
   The government came up with a new plan to relieve unemployment. (Rząd zaproponował nowy plan, aby zmniejszyć bezrobocie.)
   If you want to relieve the situation, do not say anything stupid. (Jeżeli chcesz poprawić sytuację, nie mów niczego głupiego.)
 12. reclaim *
 13. brighten *
 14. revamp
 15. ameliorate
 16. readjust
 17. make adjustments , make corrections , także: do corrections potocznie
 18. remediate oficjalnie
 19. do a lot for something
 20. neaten
 21. readapt
 22. remodify
 23. rehandle
 24. redispose
 25. embetter
phrasal verb
 1. straighten up
  • poprawiać (się), poprawiać (swoje zachowanie)  AmE
   I sincerely hope that you will straighten up a little bit. (Mam szczerą nadzieję, że się troszkę poprawisz.)
   Kev, will you please tell your girl to straighten up? (Kev, czy możesz powiedzieć swojej dziewczynie, by poprawiła swoje zachowanie?)
 2. build up **
 3. touch up
czasownik
 1. correct somebody ***  
  Please stop correcting me! (Proszę, przestań mnie poprawiać!)
  Correct me if I'm wrong, but six weeks seems to be enough time. (Popraw mnie, jeśli się mylę, ale sześć tygodni wydaje się być wystarczającą ilością czasu.)
idiom
 1. set somebody straight , także: put something straight , set somebody right , także: put something right  
  He spread the rumors about you, I set him straight. (On rozpowiadał na twój temat plotki, poprawiłem go.)
  You are wrong! Let me set you right! (Jesteś w błędzie! Pozwól, że cię poprawię!)
 2. whip somebody into shape
phrasal verb
 1. sharpen * , sharpen something up  
  Swimming can sharpen your posture up. (Pływanie może postawić twoją posturę.)
  I better go sharpen my make-up. (Lepiej pójdę poprawić swój makijaż.)
 2. work something up *  
  My client asked me to work the design up. (Mój klient poprosił mnie, abym poprawił mój projekt.)
 3. touch something up
  • retuszować coś, poprawiać coś, wygładzać
   He is a graphic designer who touches photos up. (On jest grafikiem, który retuszuje zdjęcia.)
   The model's photos were so touched up she didn't look like herself. (Zdjęcia modelki były tak zretuszowane, że nie przypominała siebie.)
 4. smarten something up , smarten up something
idiom
 1. whip something into shape

Powiązane zwroty — "poprawiać się"

rzeczownik
inne
przymiotnik
poprawny = correct +2 znaczenia
poprawczy = correctional +2 znaczenia
przysłówek
poprawnie = correctly +2 znaczenia
inne
phrasal verb

"poprawiać się" — Słownik kolokacji angielskich

make amends kolokacja
 1. make czasownik + amends rzeczownik = poprawiać się, zmieniać na lepsze, naprawiać (stratę lub szkodę)
  Bardzo silna kolokacja

  She wanted to make amends but didn't know how to.

  Podobne kolokacje:
shape up kolokacja
 1. shape czasownik + up particle = poprawiać się, podciągać się
  Bardzo silna kolokacja

  You don't want them in the middle of something that could shape up into a nice little personal war.

  Podobne kolokacje:
get good kolokacja
 1. get czasownik + good przymiotnik = poprawiać się, nabierać wprawy, poćwiczyć
  Luźna kolokacja

  Phone support has gotten really good in the past year, to the point where you usually get a resolution to an issue within 1-2 hours.

powered by  eTutor logo