Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"poprawienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprawienie" po polsku

poprawienie

rzeczownik
 1. correction **
  • poprawienie, skorygowanie [niepoliczalny]
   This is a serious error, the correction of which is important. (Jest to duży błąd i jego poprawienie jest ważne.)
 2. rectification
 3. emendation
 4. neatening
 5. readapting
 6. rehandling
 7. readjusting
 8. redisposing
 9. rehabilitating
obrazek do "retake" po polsku
czasownik
 1. improve ****
  • poprawiać się, poprawiać, ulepszać, polepszać, usprawniać, usprawnić [przechodni/nieprzechodni]
   to make something better
   My English has improved since I started taking private lessons. (Mój angielski się poprawił odkąd zacząłem brać prywatne lekcje.)
   Maybe I should quit smoking to improve my health. (Może powinienem rzucić palenie, żeby poprawić swoje zdrowie.)
   When the weather improves, we'll go outside. (Kiedy pogoda się poprawi, wyjdziemy na zewnątrz.)
   You need to improve your technique. (Musisz poprawić swoją technikę.)
   We improved the system, it should work better. (Ulepszyliśmy system, powinien działać lepiej.)
 2. boost **
  • pobudzać, zwiększać, poprawiać, ożywiać [przechodni]
   to help to increase something
   Coffee boosted my energy level. (Kawa zwiększyła mój poziom energii.)
   The promotion of our city boosted tourism in this region. (Promocja naszego miasta pobudziła turystykę w tym regionie.)
   It will give a boost to the car industry at what is a very difficult time. (Spowoduje ono ożywienie przemysłu samochodowego w tym bardzo trudnym czasie.)
   We must also boost opportunities for young people. (Musimy również zwiększyć szanse młodzieży.)
   Chocolate always boosts my mood. (Czekolada zawsze poprawia mój nastrój.)
 3. better , *****
  • ulepszać, poprawiać
   We can better the world with our actions. (Możemy ulepszyć nasz świat naszymi działaniami.)
   You bettered my life. (Ulepszyłeś moje życie.)
 4. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [przechodni]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
 5. correct ***
  • poprawiać, korygować [przechodni]
   If there are any mistakes, please correct them. (Jeśli są tam jakieś błędy, popraw je, proszę.)
   The teacher is correcting our English tests at the moment. (Nauczyciel poprawia nasze testy z angielskiego w tym momencie.)
   zobacz także: reform
 6. reform ****
  • poprawiać, uzdrawiać [przechodni/nieprzechodni]
   His new mission is to reform society through improving educational system. (Jego nową misją jest uzdrowienie społeczeństwa poprzez poprawę systemu edukacji.)
   We should reform our law because it has some flaws. (Powinniśmy poprawić nasze prawo, bo ma trochę wad.)
   zobacz także: correct
 7. amend *
  • poprawiać, korygować (np. sposób leczenia, umowę) [przechodni]
   The constitution must be ammended. (Konstytucja musi zostać poprawiona.)
   The contract has been amended. (Umowa została poprawiona.)
 8. adjust ***
  • poprawiać, wyrównywać (np. poduszkę, krzesło, okulary) [przechodni]
   She adjusted her glasses. (Ona poprawiła swoje okulary.)
   He adjusted his chair to face us. (On poprawił swoje krzesło, aby zwrócić się do nas twarzą.)
 9. revise *
 10. retake
 11. streamline
 12. relieve **
  • umniejszać (problem), poprawiać (trudną sytuację) [przechodni]
   The government came up with a new plan to relieve unemployment. (Rząd zaproponował nowy plan, aby zmniejszyć bezrobocie.)
   If you want to relieve the situation, do not say anything stupid. (Jeżeli chcesz poprawić sytuację, nie mów niczego głupiego.)
 13. reclaim *
 14. brighten *
 15. revamp
 16. ameliorate
 17. readjust
 18. make adjustments , make corrections , także: do corrections potocznie
 19. remediate oficjalnie
 20. do a lot for something
 21. neaten
 22. readapt
 23. remodify
 24. rehandle
 25. redispose
 26. embetter
phrasal verb
 1. straighten up
  • poprawiać (się), poprawiać (swoje zachowanie)  AmE
   I sincerely hope that you will straighten up a little bit. (Mam szczerą nadzieję, że się troszkę poprawisz.)
   Kev, will you please tell your girl to straighten up? (Kev, czy możesz powiedzieć swojej dziewczynie, by poprawiła swoje zachowanie?)
 2. build up **
 3. touch up
czasownik
 1. correct somebody ***  
  Please stop correcting me! (Proszę, przestań mnie poprawiać!)
  Correct me if I'm wrong, but six weeks seems to be enough time. (Popraw mnie, jeśli się mylę, ale sześć tygodni wydaje się być wystarczającą ilością czasu.)
idiom
 1. set somebody straight , set somebody right  
  He spread the rumors about you, I set him straight. (On rozpowiadał na twój temat plotki, poprawiłem go.)
  You are wrong! Let me set you right! (Jesteś w błędzie! Pozwól, że cię poprawię!)
phrasal verb
 1. sharpen * , sharpen something up  
  Swimming can sharpen your posture up. (Pływanie może postawić twoją posturę.)
  I better go sharpen my make-up. (Lepiej pójdę poprawić swój makijaż.)
 2. work something up *  
  My client asked me to work the design up. (Mój klient poprosił mnie, abym poprawił mój projekt.)
 3. touch something up
  • retuszować coś, poprawiać coś, wygładzać
   He is a graphic designer who touches photos up. (On jest grafikiem, który retuszuje zdjęcia.)
   The model's photos were so touched up she didn't look like herself. (Zdjęcia modelki były tak zretuszowane, że nie przypominała siebie.)
 4. smarten something up , smarten up something
phrasal verb
 1. pick up ****
 2. look up ***
 3. shape up
 4. smarten oneself up , smarten up
czasownik
 1. correct oneself  
czasownik
 1. lift ****
idiom
 1. step up one's game

Powiązane zwroty — "poprawienie"

rzeczownik
poprawka = amendment +6 znaczeń
poprawa = improvement +8 znaczeń
poprawność = correctness +2 znaczenia
przymiotnik
przysłówek
poprawnie = correctly +1 znaczenie