ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shaped by" — Słownik kolokacji angielskich

shaped by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadany kształt przez
  1. shape czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Are people to be seen as wholly shaped by their city or town?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo