Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shape" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shape" po angielsku

shape ****

obrazek do "shape" po polsku shape sorter
rzeczownik
 1. kształt [policzalny lub niepoliczalny]
  What shape is it? (Jaki to ma kształt?)
  The table was round in shape. (Stół miał okrągły kształt.)
  He sent me a postcard in the shape of a palm tree. (Wysłał mi pocztówkę w kształcie palmy.)
 2. kondycja [niepoliczalny]
  Tom is in great shape. (Tom jest w świetnej kondycji.)
  She's in bad physical shape. (Ona jest w złej kondycji fizycznej.)
  zobacz także: fit, unfit
 3. zarys, niewyraźny kształt [policzalny]
  Can you see this shape? That is what we are looking for. (Widzisz ten niewyraźny kształt? Tego właśnie szukamy.)
  I saw a shape of a woman. (Zobaczyłem zarys kobiety.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. kształtować [przechodni]
  I shaped my life around her. (Ukształtowałem swoje życie wokół niej.)
  That experience shaped my life. (To doświadczenie ukształtowało moje życie.)
 2. kształtować, formować (np. przez uciskanie) [przechodni]
  He shaped a cup of Play-Doh. (On uformował kubek z plasteliny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "shape"

rzeczownik
przysłówek
czasownik
phrasal verb
inne
przymiotnik
shapely = foremny, kształtny (o sylwetce), zgrabna (o kobiecie)
shapeless = bezkształtny (o ubraniu), nieforemny (np. kapelusz)
kolokacje

powered by  eTutor logo