ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shape rzeczownik

rzeczownik + shape
Kolokacji: 103
body shape • shape of one's head • leaf shape • shape of one's face • diamond shape • ...
shape + rzeczownik
Kolokacji: 4
shape change • shape shifter • shape parameter • shape changer
shape + czasownik
Kolokacji: 106
shape moves • shape appears • shape makes • shape comes • shape changes • ...
czasownik + shape
Kolokacji: 67
take shape • change shape • give shape • make shapes • hold one's shape • create shapes • retain one's shape • lose one's shape • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
4. make shapes = marki kształty make shapes
5. hold one's shape = trzymać czyjś kształt hold one's shape
6. create shapes = utwórz kształty create shapes
7. retain one's shape = zachowywać czyjś kształt retain one's shape
8. lose one's shape = przegrywać czyjś kształt lose one's shape
9. stay in shape = utrzymywać formę, pozostawać w formie, dbać o formę stay in shape
10. keep in shape = utrzymywać formę, pozostawać w formie, dbać o formę keep in shape
11. get into shape = nabierz formy get into shape
12. get in shape = nabrać kondycji, osiągnąć dobrą formę get in shape
16. maintain one's shape = utrzymywać czyjś kształt maintain one's shape
18. keep one's shape = nie strać fasonu keep one's shape
19. shape is used = kształt jest używany shape is used
21. draw shapes = kształty losowania draw shapes
22. help shape = pomoc kształt help shape
przymiotnik + shape
Kolokacji: 362
good shape • bad shape • better shape • dark shape • geometric shape • great shape • physical shape • rectangular shape • ...
przyimek + shape
Kolokacji: 23
into shape • in shape • of shapes • with shapes • due to one's shape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.