"take shapes" — Słownik kolokacji angielskich

take shapes kolokacja
Popularniejsza odmiana: take shape
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj kształtów
  1. take czasownik + shape rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Who would take him on, the shape he was in?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo