KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"figura" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "figura" po polsku

figura

obrazek do "figure" po polsku Figure 1. Geometric shapes. obrazek do "body shape" po polsku suit your body shape and
rzeczownik
 1. figure , *****
  • figura (kształt ciała kobiety) [policzalny]
   Most women have to watch their figure. (Większość kobiet musi dbać o figurę.)
   You have an amazing figure! Did you work out? (Masz zachwycającą figurę! Ćwiczyłaś?)
  • figura (geometryczna) [policzalny]
   A circle, a triangle, and a square are examples of geometrical figures. (Koło, trójkąt i kwadrat są przykładami figur geometrycznych.)
   He drew two geometrical figures with a square and a pencil. (On narysował dwie figury geometryczne za pomocą ekierki i ołówka.)
  • figura (w łyżwiarstwie) [policzalny]
   Axel is a figure in ice skating. (Axel jest figurą w łyżwiarstwie.)
   She fell down while practising a new figure. (Ona przewróciła się podczas ćwiczenia nowej figury.)
 2. poise *
 3. body shape
  • figura (kształt ciała)
 4. chassis
 5. big wheel
 6. school figure

Powiązane zwroty — "figura"

rzeczownik
kwadrat (figura geometryczna) = square , sq. (skrót)
wieża (figura szachowa) = rook
królowa (figura szachowa) = queen
trójkąt (figura geometryczna) = triangle
król (figura w kartach) = king
konik (figura szachowa) = knight , N (skrót) termin techniczny , horse potocznie
dama (figura w kartach) = queen
as (figura w kartach) = ace
atlas (figura mężczyzny, używana jako kolumna) = atlas , telamon
elipsa (figura płaska) = ellipse
walet (figura w kartach) = jack +1 znaczenie
laufer (figura szachowa) = bishop
korkociąg (figura akrobacji lotniczej) = spin
figurka = figurine +1 znaczenie
figurant = figurehead +2 znaczenia
świeca (figura akrobatyczna) = chandelle +1 znaczenie
beczka (figura akrobacyjna) = barrel roll
mostek (figura gimnastyczna) = backbend
ósemka (figura akrobatyczna) = figure of eight BrE , figure eight AmE
apostrofa (figura retoryczna, bezpośredni, patetyczny zwrot do kogoś) = apostrophe , '
przeniesienie (figura retoryczna) = polyptoton , paregmenon
czasownik
przymiotnik
retoryczny (np. figura) = rhetorical , rhet. (skrót)
figuratywny = representational +1 znaczenie

"figura" — Słownik kolokacji angielskich

body shape kolokacja
 1. body rzeczownik + shape rzeczownik = figura (kształt ciała)
  Bardzo silna kolokacja

  The body shape takes three days and is 60 percent of the work.

powered by  eTutor logo