"zarys" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarys" po polsku

zarys

rzeczownik
 1. shape ****
  • zarys, niewyraźny kształt [policzalny]
   Can you see this shape? That is what we are looking for. (Widzisz ten niewyraźny kształt? Tego właśnie szukamy.)
   I saw a shape of a woman. (Zobaczyłem zarys kobiety.)
 2. outline **
  • zarys, szkic (najważniejsze informacje, bez szczegółów) [policzalny]
   an organized list of the main points of a plan
   I only presented an outline. I can go into details, if you want. (Przedstawiłem tylko zarys. Jeżeli chcesz, mogę przejść do szczegółów.)
  • kontur, zarys (obrys kształtu) [policzalny]
   The police drew the outline of the corpse on the pavement. (Policjanci odrysowali kontur zwłok na chodniku.)
  • zarys, szkic, brudnopis (pracy pisemnej) [policzalny]
   You need to submit outlines of your essays by the end of the week. (Musiscie dostarczyć szkice swoich esejów do końca tygodnia.)
 3. profile ***
  • sylwetka, zarys [policzalny]
   I saw the profile of the thief. (Widziałem sylwetkę tego złodzieja.)
   I saw a profile of a cat which suddenly turned into a woman. (Zobaczyłem sylwetkę kota, który nagle przemienił się w kobietę.)
 4. silhouette *
  • sylwetka, zarys [policzalny lub niepoliczalny]
   He could just make out her silhouette in the dusk. (On mógł rozpoznać jedynie jej sylwetkę w półmroku.)
   It was the silhouette she had seen before. (To była sylwetka, którą ona widziała wcześniej.)
 5. contour *
  • kontur, zarys, obrys
   My vision was blurry and I could only see contours. (Mój wzrok był rozmazany i widziałem tylko kontury.)
 6. schema
  • wykres, plan, zarys (czegoś)
   This schema will need some fixes before we implement it. (Ten plan będzie potrzebował kilku poprawek zanim go zastosujemy.)
 7. skeleton *
 8. projection **
 9. delineation
  • opis, zarys, wizja (czegoś) oficjalnie
   This is the delineation of our purpose. (To jest wizja naszego celu.)
 10. keyline
  • zarys (np. obrazu)
 11. simple framework
  • proste ramy, zarys
   a straightforward system of rules and guidelines
 12. croquis
 13. aperçu
  • zarys, podsumowanie
   Jest to słowo zapożyczone z języka francuskiego.
 14. lineation   oficjalnie

powered by  eTutor logo