"skeleton" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "skeleton" po angielsku

skeleton *

obrazek do "skeleton" po polsku obrazek do "skeleton" po polsku
rzeczownik
  1. szkielet [policzalny]
    What happened to him? He looks like a skeleton! (Co mu się stało? On wygląda jak szkielet!)
    They discovered a skeleton hidden deep in the ground. (Oni odkryli szkielet ukryty głęboko w ziemi.)
    There are three skeletons in the biology lab. (W laboratorium biologicznym są trzy szkielety.)
  2. kościotrup [policzalny]
  3. zarys, szkielet [tylko liczba pojedyncza]
  4. chudzielec, zdechlak potocznie [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo