PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"zarys czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarys czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. shape ****
  • zarys, niewyraźny kształt [COUNTABLE]
   Can you see this shape? That is what we are looking for. (Widzisz ten niewyraźny kształt? Tego właśnie szukamy.)
   I saw a shape of a woman. (Zobaczyłem zarys kobiety.)
 2. outline **
  • zarys, szkic (najważniejsze informacje, bez szczegółów) [COUNTABLE]
   an organized list of the main points of a plan
   I only presented an outline. I can go into details, if you want. (Przedstawiłem tylko zarys. Jeżeli chcesz, mogę przejść do szczegółów.)
  • kontur, zarys (obrys kształtu) [COUNTABLE]
   The police drew the outline of the corpse on the pavement. (Policjanci odrysowali kontur zwłok na chodniku.)
  • zarys, szkic, brudnopis (pracy pisemnej) [COUNTABLE]
   You need to submit outlines of your essays by the end of the week. (Musiscie dostarczyć szkice swoich esejów do końca tygodnia.)
 3. profile ***
  • sylwetka, zarys [COUNTABLE]
   I saw the profile of the thief. (Widziałem sylwetkę tego złodzieja.)
   I saw a profile of a cat which suddenly turned into a woman. (Zobaczyłem sylwetkę kota, który nagle przemienił się w kobietę.)
 4. silhouette *
  • sylwetka, zarys [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He could just make out her silhouette in the dusk. (On mógł rozpoznać jedynie jej sylwetkę w półmroku.)
   It was the silhouette she had seen before. (To była sylwetka, którą ona widziała wcześniej.)
 5. contour *
  • kontur, zarys, obrys
   My vision was blurry and I could only see contours. (Mój wzrok był rozmazany i widziałem tylko kontury.)
 6. schema
  • wykres, plan, zarys (czegoś)
   This schema will need some fixes before we implement it. (Ten plan będzie potrzebował kilku poprawek zanim go zastosujemy.)
 7. skeleton *
 8. projection **
 9. delineation
 10. keyline
 11. simple framework
 12. croquis
 13. aperçu
 14. lineation   formal

zarys czegoś

rzeczownik
 1. outline of something

Powiązane zwroty — "zarys czegoś"

czasownik
rysować = draw +2 znaczenia
zarysować = scrape +1 znaczenie
przerysować = redraw +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
rys = line +1 znaczenie
przymiotnik
zarysowany = ripped +4 znaczenia
Zobacz także: wyrys

powered by  eTutor logo