"sketch" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sketch" po angielsku

sketch **

obrazek do "sketch" po polsku obrazek do "sketch" po polsku
rzeczownik
 1. szkic [policzalny]
  I saw a sketch of the building he's designing. (Widziałem szkic budynku, który on projektuje.)
  She made a quick pencil sketch. (Ona zrobiła szybki szkic ołówkiem.)
  It's just a sketch, I can improve it. (To tylko szkic, mogę go ulepszyć.)
  There was a sketch of his face hanging on the door. (Na drzwiach wisiał szkic jego twarzy.)
 2. skecz (scenka humorystyczna) [policzalny]
  We should do a sketch about alien abductions. (Powinniśmy zrobić skecz o uprowadzeniu przez obcych.)
  They performed a short sketch about school. (Oni przedstawili krótki skecz o szkole.)
  That's my favourite sketch - I always laugh when I see it. (To mój ulubiony skecz - zawsze się śmieję, gdy go widzę.)
 3. krótka relacja [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. szkicować, naszkicować (np. plan jakiegoś miejsca)
  She quickly sketched the room she was in. (Ona szybko naszkicowała pokój, w którym była.)
  I sketched your portrait. (Naszkicowałam twój portret.)
  He sketched a map of Warsaw for us. (On naszkicował dla nas mapę Warszawy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

sketch **
sketch out

czasownik
 1. nakreślić, przedstawić zarys (np. pomysłu, opowieści)
  I will sketch the story for you really quick. (Nakreślę ci tę historię bardzo szybko.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo