"szkicować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szkicować" po polsku — Słownik angielsko-polski

szkicować

czasownik
 1. draw *****
 2. sketch **
  • szkicować, naszkicować (np. plan jakiegoś miejsca)
   She quickly sketched the room she was in. (Ona szybko naszkicowała pokój, w którym była.)
   I sketched your portrait. (Naszkicowałam twój portret.)
   He sketched a map of Warsaw for us. (On naszkicował dla nas mapę Warszawy.)
 3. adumbrate
czasownik
 1. outline **
  • naszkicować, przedstawiać w skrócie, przedstawiać w zarysie [TRANSITIVE]
   to give a description of the main points
   He outlined his project. (On przedstawił swój projekt w zarysie.)
   They have no idea about the history of England, we have to outline it. (Oni nie mają pojęcia o historii Anglii, musimy przedstawić ją w skrócie.)
   He outlined the project in front of the board. (On w skrócie przedstawił projekt przed zarządem.)
 1. draw up *

Powiązane zwroty — "szkicować"

rzeczownik
przymiotnik
szkicowy = sketchy +1 znaczenie
przysłówek
szkicowo = in rough +2 znaczenia