Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"szkicować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szkicować coś" po polsku

obrazek do "draw" po polsku obrazek do "sketch" po polsku
czasownik
 1. draw , *****
 2. sketch **
  • szkicować, naszkicować (np. plan jakiegoś miejsca)
   She quickly sketched the room she was in. (Ona szybko naszkicowała pokój, w którym była.)
   I sketched your portrait. (Naszkicowałam twój portret.)
   He sketched a map of Warsaw for us. (On naszkicował dla nas mapę Warszawy.)
 3. adumbrate
czasownik
 1. outline **
  • naszkicować, przedstawiać w skrócie, przedstawiać w zarysie [przechodni]
   to give a description of the main points
   He outlined his project. (On przedstawił swój projekt w zarysie.)
   They have no idea about the history of England, we have to outline it. (Oni nie mają pojęcia o historii Anglii, musimy przedstawić ją w skrócie.)
   He outlined the project in front of the board. (On w skrócie przedstawił projekt przed zarządem.)
 1. draw up *
 2. chart something out

Powiązane zwroty — "szkicować coś"

rzeczownik
przymiotnik
szkicowy = sketchy +1 znaczenie
przysłówek
szkicowo = in rough +2 znaczenia

powered by  eTutor logo