"zarys scenariusza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarys scenariusza" po polsku — Słownik angielsko-polski

"zarys scenariusza" — Słownik kolokacji angielskich

film treatment kolokacja
  1. film rzeczownik + treatment rzeczownik = zarys scenariusza, szkic scenariusza, wczesna wersja scenariusza
    Luźna kolokacja

    A film treatment is usually a detailed summary of what the proposed film would actually show.

    Podobne kolokacje: