"profile" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "profile" po angielsku — Słownik polsko-angielski

profile ***

Employee Profile
rzeczownik
 1. profil (twarzy) [COUNTABLE]
  I didn't get a good look at him, I just saw his profile for a while. (Nie przyjrzałem mu się dobrze, widziałem go tylko przez chwilę z profilu.)
  I took a photo of his left profile. (Zrobiłem zdjęcie jego lewego profilu.)
 2. charakterystyka, profil [COUNTABLE]
  This behaviour doesn't fit his profile. (To zachowanie nie pasuje do jego charakterystyki.)
  Your profile will not be published. (Twój profil nie zostanie opublikowany.)
 3. sylwetka, zarys [COUNTABLE]
  I saw the profile of the thief. (Widziałem sylwetkę tego złodzieja.)
  I saw a profile of a cat which suddenly turned into a woman. (Zobaczyłem sylwetkę kota, który nagle przemienił się w kobietę.)
 4. zestawienie
  She made the profile of the data. (Ona zrobiła zestawienie danych.)
  I would like to see the profile of these two offers. (Chciałbym zobaczyć zestawienie tych dwóch ofert.)
 5. profil (użytkownika na stronie internetowej, w mediach społecznościowych)
  Have you seen Jack's Facebook profile? (Widziałeś profil Jacka na Facebooku?)
  You can add many information to your profile. (Możesz dodać wiele informacji do swojego profilu.)
  She created a Twitter profile. (Ona utworzyła profil na Twitterze.)
 6. przekrój poprzeczny kształtownika
  zobacz także: structural section

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. profilować, przedstawiać sylwetkę, przedstawiać profil, krótko opisywać
  Over a decade, he was profiled on television 11 times. (Jego sylwetka była przedstawiona w telewizji jedenaście razy w ciągu dekady.)
  Let's profile our guest of honour. (Opiszmy krótko naszego gościa honorowego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"profile" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "profile" po polsku — Słownik angielsko-polski

Employee Profile
rzeczownik
 1. profile ***
  • profil (twarzy) [COUNTABLE]
   I didn't get a good look at him, I just saw his profile for a while. (Nie przyjrzałem mu się dobrze, widziałem go tylko przez chwilę z profilu.)
   I took a photo of his left profile. (Zrobiłem zdjęcie jego lewego profilu.)
  • charakterystyka, profil [COUNTABLE]
   This behaviour doesn't fit his profile. (To zachowanie nie pasuje do jego charakterystyki.)
   Your profile will not be published. (Twój profil nie zostanie opublikowany.)
  • profil (użytkownika na stronie internetowej, w mediach społecznościowych)
   Have you seen Jack's Facebook profile? (Widziałeś profil Jacka na Facebooku?)
   You can add many information to your profile. (Możesz dodać wiele informacji do swojego profilu.)
   She created a Twitter profile. (Ona utworzyła profil na Twitterze.)
 2. moulding British English , molding American English