PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public profile" — Słownik kolokacji angielskich

public profile kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny profil
  1. public przymiotnik + profile rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Someone may have a high public profile, but if there's nothing fresh being said, why do the book?