GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"cichy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cichy" po polsku

cichy

obrazek do "quiet" po polsku
przymiotnik
 1. silent ***
  • cichy, milczący (niewydający dźwięku)
   She's always so silent, is she shy? (Ona jest zawsze taka cicha, czy jest nieśmiała?)
   You're very silent today, did something happen? (Jesteś dziś bardzo milczący, czy coś się stało?)
   link synonimy: quiet, mumchance
 2. quiet ***
  • cichy
   Be quiet! (Bądź cicho!)
   przeciwieństwo: noisy
  • cichy, spokojny (np. miejsce, sytuacja)
   It was a quiet evening. (To był spokojny wieczór.)
  • cichy, małomówny, skryty
   Is your son always so quiet? (Czy twój syn zawsze jest taki cichy?)
  • dyskretny, cichy (np. ślub)
   She asked me a quiet question. (Zadała mi dyskretne pytanie.)
 3. low , *****
  • cichy, niski (głos, dźwięk, ton)
   Her voice is so low that I can't hear her. (Jej głos jest tak niski, że jej nie słyszę.)
   Some birds can sing in low tones. (Niektóre ptaki potrafią śpiewać niskie dźwięki.)
 4. secret ***
  • cichy, ukryty (np. uczucia, obawy)
   I have to deal with my secret fears myself. (Muszę sam poradzić sobie z moimi ukrytymi lękami.)
   My secret dreams have come true. (Moje ukryte marzenia się spełniły.)
 5. still *****
  • cichy, spokojny
   He sat still and waited for his turn. (On spokojnie usiadł i czekał na swoją kolej.)
   This village is so still. (Ta wioska jest taka spokojna.)
   link synonim: quiet
   zobacz także: mute
 6. soft ***
  • cichy, delikatny (np. głos)
   Your voice is so soft I can barely hear you. (Twój głos jest tak cichy, że ledwo cię słyszę.)
   Her voice is so soft, is she sick? (Jej głos jest taki delikatny, czy jest chora?)
 7. calm ***
  • spokojny, cichy (np. miejscowość turystyczna po sezonie)
   Gdansk is very calm in November. (Gdańsk jest bardzo spokojny w listopadzie.)
   This is a very calm place; the tourists don't know about it. (To jest bardzo ciche miejsce; turyści o nim nie wiedzą.)
 8. small , *****
  • słaby, cichy (głos)
   Your voice is so small, are you OK? (Twój głos jest taki cichy, czy dobre się czujesz?)
 9. light ***** , także: licht ScoE dialekt  
  That is a very light engine. (To bardzo cichy silnik.)
  My parents bought a very light dishwasher - it makes almost no noise! (Moi rodzice kupili bardzo cichą zmywarkę - prawie nie wydaje żadnych dźwięków!)
 10. unofficial
 11. tranquil
 12. meek  
 13. wordless
 14. low-profile
 15. voiceless
 16. lurking
 17. quiescent
 18. tuneless
 19. schtum
 20. quate  
 21. mumchance
 22. reposeful
 23. whisht ScoE
 24. q.t.