BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"skryty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skryty" po polsku

skryty

obrazek do "quiet" po polsku
przymiotnik
 1. private ****
  • skryty, zamknięty w sobie
   He's a very private person. (On jest bardzo skrytą osobą.)
   Since the death of his mother, Dave has been private. (Od śmierci swojej matki, Dave jest zamknięty w sobie.)
 2. quiet ***
  • cichy, małomówny, skryty
   Is your son always so quiet? (Czy twój syn zawsze jest taki cichy?)
 3. secret ***
  • skryty, tajemniczy
   Tom is a very secret person, I don't know anything about him. (Tom jest bardzo tajemniczą osobą, nic o nim nie wiem.)
   She never talks about herself, I don't know if she's so secret or just shy. (Ona nigdy o sobie nie mówi, nie wiem, czy jest taka skryta, czy po prostu nieśmiała.)
 4. mysterious **  
  He never talks about himself - he's so mysterious. (On nigdy nie mówi o sobie - jest taki skryty.)
  Don't be so mysterious, tell me about your life. (Nie bądź taki skryty, opowiedz mi o swoim życiu.)
  link synonim: secretive
 5. reserved
 6. secretive
 7. inward
  • skryty, wewnętrzny (np. komentarzu do kogoś wypowiedzi zachowanym dla siebie)
 8. uptight
 9. closet , **
  • skryty, ukryty (np. o osobie mającej jakiś sekret)
   I know nothing about him because he's always so closet. (Nic o nim nie wiem, bo zawsze jest taki skryty.)
   A closet person doesn't talk much about oneself. (Skryta osoba nie mówi dużo o sobie.)
 10. withdrawn
czasownik
 1. conceal *
  • ukrywać, skrywać oficjalnie [przechodni]
   to hide
   The path was concealed by long grass. (Ścieżka była ukryta przez długą trawę.)
   The money was so cleverly concealed that the police couldn't find it. (Pieniądze były tak sprytnie ukryte, że policja nie mogła ich znaleźć.)
   przeciwieństwo: reveal
 2. stash *
  • chować (coś cennego), skrywać (coś), mieć w schowku (coś) potocznie
   The stolen pictures were stashed in an abandoned house. (Ukradzione obrazy zostały ukryte w opuszczonym domu.)
   I stashed a present for her under my bed. (Ukryłem prezent dla niej pod moim łóżkiem.)
 3. harbour British English , harbor American English **  
 4. submerge , także: submerse
 5. overmask
idiom
 1. hide a multitude of sins

powered by  eTutor logo