"skrytka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrytka" po polsku

skrytka

rzeczownik
 1. den *
  • kryjówka, skrytka (miejsce, gdzie bawią się dzieci)
   The children had their special den, but they wouldn't tell anyone where it is. (Dzieci miały swoją wyjątkową skrytkę, ale nie powiedziały nikomu, gdzie ona jest.)
 2. locker **  
  I left your products in the locker. (Zostawiłem twoje produkty w skrytce.)
 3. storeroom , storage room
 4. hoard
 5. cubbyhole , także: cubby-hole

"skrytka" — Słownik kolokacji angielskich

storage room kolokacja
 1. storage rzeczownik + room rzeczownik = magazyn, skrytka, składzik
  Bardzo silna kolokacja

  "There is just so much space in the storage room."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo