BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"schowek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "schowek" po polsku

schowek

obrazek do "glove compartment" po polsku
rzeczownik
 1. clipboard
  • schowek (umożliwiający przenoszenie danych w komputerze)
   Copy this sentence into the clipboard. (Skopiuj to zdanie do schowka.)
 2. glove compartment , glove box
  • schowek (z przodu samochodu)
   Jenny took a torch from the glove compartment. (Jenny wzięła latarkę ze schowka.)
   I checked the side-door pockets and the glove box. (Sprawdziłem boczny schowek i ten z przodu samochodu.)
   "Where are my sunglasses?" "In the glove compartment." ("Gdzie są moje okulary przeciwsłoneczne?" "W schowku.")
 3. hiding place
  • kryjówka, schowek
   He was the only person who knew her hiding place. (On był jedyną osobą, która znała jej kryjówkę.)
   I showed her the best hiding place in the whole house. (Pokazałem jej najlepszy schowek w całym domu.)
 4. cupboard
 5. cubbyhole , także: cubby-hole
 6. strong room

"schowek" — Słownik kolokacji angielskich

glove compartment kolokacja
 1. glove rzeczownik + compartment rzeczownik = schowek (z przodu samochodu)
  Bardzo silna kolokacja

  It was the other one from the glove compartment of the car.

hiding place kolokacja
 1. hiding rzeczownik + place rzeczownik = kryjówka, schowek
  Bardzo silna kolokacja

  But the car was coming too quickly to find a better hiding place.

  Podobne kolokacje:
glove box kolokacja
 1. glove rzeczownik + box rzeczownik = schowek (z przodu samochodu)
  Silna kolokacja

  The glove box was moved to the center for easier access by the driver.

  Podobne kolokacje:
strong room kolokacja
 1. strong przymiotnik + room rzeczownik = schowek, komora pancerna
  Luźna kolokacja

  He might have been in the next room so strong was the contact.

powered by  eTutor logo