"magazyn" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "magazyn" po polsku

magazyn

obrazek do "magazine" po polsku Większy magazyn i nowa
rzeczownik
 1. magazine , ****
  • czasopismo, magazyn [policzalny]
   The girl sat at a desk reading a magazine. (Dziewczyna siedziała za biurkiem czytając czasopismo.)
   I decided to buy the book after reading an excerpt in a magazine. (Zdecydowałem się kupić tę książkę po przeczytaniu fragmentu w czasopiśmie.)
   I like reading humorous magazines when I need to relax. (Lubię czytać humorystyczne czasopisma kiedy potrzebuję się zrelaksować.)
  • magazyn (seria programów telewizyjnych lub radiowych) [policzalny]
   I've been listening to a magazine about an animal shelter. (Słuchałem magazynu o schronisku dla zwierząt.)
   BBC has released a new magazine about cooking. (BBC wypuściło nowy magazyn o gotowaniu.)
  • magazyn, skład (amunicji, materiałów wybuchowych) [policzalny]
   The police found a magazine full of explosives. (Policja znalazła magazyn pełen materiałów wybuchowych.)
   The mob have a magazine of ammunition hidden somewhere. (Mafia ma gdzieś ukryty magazyn amunicji.)
 2. store , *****
  • magazyn, skład [policzalny]
   You'll find the equipment in the store. (Znajdziesz sprzęt w magazynie.)
   I turned the shed into a store for the bikes. (Przemieniłem szopę na magazyn dla rowerów.)
 3. warehouse **
  • magazyn, skład [policzalny]
   He saw the warehouse ahead. (On zobaczył przed sobą magazyn.)
   A clerk took us back to the warehouse. (Sprzedawca wziął nas z powrotem do magazynu.)
   He ran across the warehouse to the opposite end. (On przebiegł przez magazyn do przeciwległego końca.)
   zobacz także: storeroom, bonded warehouse
 4. depot , *
  • magazyn, skład (towarów), składnica
   They delivered the cargo to the depot. (Oni dostarczyli towar do magazynu.)
 5. inventory **
 6. repository
  • magazyn, skład, przechowalnia oficjalnie
   We store all the sensitive data in our repository. (Wszystkie wrażliwe informacje przechowujemy w naszym magazynie.)
   Our repositories are overflowing with natural resources. (Nasze magazyny są wypełnione po brzegi surowcami naturalnymi.)
 7. storage **
 8. dump **
 9. storeroom , storage room
 10. storehouse , storage house
 11. mag
 12. depository
  • skład (np. meblowy), magazyn (np. towarów)
 13. zine
 14. emporium
 15. stockroom
 16. store room
 17. cargo store  
 18. warehouse facility  
 19. depot of supply , supply depot
 20. maintenance room
 21. stash house potocznie

Powiązane zwroty — "magazyn"

phrasal verb
rzeczownik
czasownik
magazynować = warehouse +1 znaczenie
kartkować (np. książkę, magazyn) = browse
przymiotnik
ilustrowany (np. magazyn) = glossy
inne
People (amerykański magazyn o gwiazdach) = People znak handlowy , People Magazine znak handlowy
nazwa własna

"magazyn" — Słownik kolokacji angielskich

storage room kolokacja
 1. storage rzeczownik + room rzeczownik = magazyn, skrytka, składzik
  Bardzo silna kolokacja

  "There is just so much space in the storage room."

  Podobne kolokacje:
supply depot kolokacja
 1. supply rzeczownik + depot rzeczownik = skład, magazyn
  Bardzo silna kolokacja

  Call then turned west along the north bank of the river to reach the supply depot.

  Podobne kolokacje:
store room kolokacja
 1. store rzeczownik + room rzeczownik = magazyn, skład
  Silna kolokacja

  The scene takes place in the store room of the night club.

  Podobne kolokacje:
warehouse facility kolokacja
 1. warehouse rzeczownik + facility rzeczownik = magazyn
  Luźna kolokacja

  The receipt of stock and returns into a warehouse facility.

powered by  eTutor logo