Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"skład" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skład" po polsku

skład

Większy magazyn i nowa
rzeczownik
 1. store , *****
  • magazyn, skład [policzalny]
   You'll find the equipment in the store. (Znajdziesz sprzęt w magazynie.)
   I turned the shed into a store for the bikes. (Przemieniłem szopę na magazyn dla rowerów.)
 2. composition **
  • skład (substancji, leku) [policzalny lub niepoliczalny]
   We believe that the total is not going to change, only the composition. (Uważamy, że całość się nie zmieni, tylko skład.)
   What's the composition of this substance? (Jaki jest skład tej substancji?)
   Read the composition of the drug. (Przeczytaj skład tego leku.)
 3. warehouse **
  • magazyn, skład [policzalny]
   He saw the warehouse ahead. (On zobaczył przed sobą magazyn.)
   A clerk took us back to the warehouse. (Sprzedawca wziął nas z powrotem do magazynu.)
   He ran across the warehouse to the opposite end. (On przebiegł przez magazyn do przeciwległego końca.)
   zobacz także: storeroom, bonded warehouse
 4. constitution ***
 5. magazine , ****
  • magazyn, skład (amunicji, materiałów wybuchowych) [policzalny]
   The police found a magazine full of explosives. (Policja znalazła magazyn pełen materiałów wybuchowych.)
   The mob have a magazine of ammunition hidden somewhere. (Mafia ma gdzieś ukryty magazyn amunicji.)
 6. depot , *
  • magazyn, skład (towarów), składnica
   They delivered the cargo to the depot. (Oni dostarczyli towar do magazynu.)
 7. makeup ** , make-up
  • skład (np. drużyny, grupy) [tylko liczba pojedyncza]
  • skład
   I read the makeup of this juice, it's not healthy at all. (Przeczytałem skład tego soku, wcale nie jest zdrowy.)
 8. repository
  • magazyn, skład, przechowalnia oficjalnie
   We store all the sensitive data in our repository. (Wszystkie wrażliwe informacje przechowujemy w naszym magazynie.)
   Our repositories are overflowing with natural resources. (Nasze magazyny są wypełnione po brzegi surowcami naturalnymi.)
 9. storage **
 10. dump **
 11. stockpile
 12. depository
  • skład (np. meblowy), magazyn (np. towarów)
 13. line-up , także: lineup *
  • skład (drużyny, np. piłkarskiej)
 14. stockroom
 15. depot of supply , supply depot
 16. entrepôt , transshipment port
 17. consignment warehouse
 18. store room
 19. comprisal   oficjalnie
 20. crasis

Powiązane zwroty — "skład"

rzeczownik
czasownik
inne
phrasal verb
przymiotnik

"skład" — Słownik kolokacji angielskich

supply depot kolokacja
 1. supply rzeczownik + depot rzeczownik = skład, magazyn
  Bardzo silna kolokacja

  Call then turned west along the north bank of the river to reach the supply depot.

  Podobne kolokacje:
store room kolokacja
 1. store rzeczownik + room rzeczownik = magazyn, skład
  Silna kolokacja

  The scene takes place in the store room of the night club.

powered by  eTutor logo