TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"store" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "store" po angielsku

shop BrE ***
store AmE ****

obrazek do "shop" po polsku
rzeczownik
 1. sklep
  She went out to the shop. (Ona wyszła do sklepu.)
  I was in that shop at the corner. (Byłem w tamtym sklepie na rogu.)
  Did you buy it in this store? (Czy kupiłeś to w tym sklepie?)
  The store closes at 10 p.m. (Sklep jest zamykany o 22:00.)
przymiotnik
 1. sklepowy
  The shop display is dull. Do something about it. (Ta wystawa sklepowa jest nieciekawa. Zrób z tym coś.)
  The shop cash register is broken. (Sklepowa kasa fiskalna jest zepsuta.)

store , *****

Większy magazyn i nowa
czasownik
 1. przechowywać (dane w komputerze) [przechodni]
  We store copies of the database in two separate locations. (Przechowujemy kopie tej bazy danych w dwóch oddzielnych lokalizacjach.)
  If you don't want to store this information, you can delete them. (Jeżeli nie chcesz przechowywać tych informacji, możesz je usunąć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. magazyn, skład [policzalny]
  You'll find the equipment in the store. (Znajdziesz sprzęt w magazynie.)
  I turned the shed into a store for the bikes. (Przemieniłem szopę na magazyn dla rowerów.)
 2. zapas [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

store away
store , ****

rzeczownik
 1. odkładać, magazynować, przechowywać
  I'm going to store this money away and spend it when necessary. (Zamierzam odłożyć te pieniądze w bezpieczne miejsce i wydać, kiedy będzie to konieczne.)
  We store our merchandise in a safe place. (Przechowujemy nasze towary w bezpiecznym miejscu.)
  Could you store these boxes for me? (Czy mógłbyś przechować dla mnie te pudełka?)
  Store in a cool place. (Przechowywać w chłodnym miejscu.)

Powiązane zwroty — "store"

przymiotnik
rzeczownik
grocer's BrE , grocery store AmE , także: grocery AmE , także: food retailer = sklep spożywczy +1 znaczenie
storekeeper = magazynier (np. na statku)
phrasal verb
idiom
be in store for somebody = czekać na kogoś (np. o jakimś wydarzeniu będącym następstwem pewnego działania)
kolokacje

podobne do "store" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "store" po polsku

rzeczownik