"wystawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystawa" po polsku

wystawa

Mitsubishi panoramic display -
rzeczownik
 1. display ****
  • wystawa (np. w sklepie) [COUNTABLE]
   It's only a display - we're out of these cookies at the moment. (To tylko wystawa - nie mamy tych ciasteczek w tej chwili.)
   I can spend hours looking at the shop displays. (Mogę godzinami patrzeć na wystawy sklepowe.)
 2. exhibition British English *** , exhibit American English **   [COUNTABLE]
  The museum has recently opened a new exhibition. (Muzeum niedawno otworzyło nową wystawę.)
  I really enjoyed the car exhibit. (Naprawdę podobała mi się ta wystawa samochodów.)
  The exhibit is going to last a week. (Wystawa będzie trwać tydzień.)
  The paintings from this exhibit are worth 1 million dollars overall. (Obrazy z tej wystawy w sumie są warte milion dolarów.)
 3. show , *****
  • pokaz, wystawa [COUNTABLE]
   The show was great, I really liked these photographs. (Wystawa była świetna, bardzo podobały mi się te zdjęcia.)
   I went to a modern show but I didn't like it. (Poszedłem na nowoczesną wystawę, ale mi się nie podobała.)
  • wystawa (konkurs, np. psów) [COUNTABLE]
   My Rex was the best at a dog show. (Mój Rex był najlepszy na wystawie psów.)
   I sent my paintings to the show. (Wysłałem moje obrazy na wystawę.)
 4. exposition
  • ekspozycja, wystawa
   She's in Paris at a redecorating exposition. (Ona jest w Paryżu na wystawie redekoracji.)
 5. shop window British English , display window British English , shopfront British English , storefront American English
 6. expo
 7. display window

Powiązane zwroty — "wystawa"

czasownik
phrasal verb
idiom
rzeczownik
przymiotnik
wystawny = lavish +4 znaczenia
objazdowy (np. wystawa) = touring
inne
w muzeum (np. wystawa) = at the museum

"wystawa" — Słownik kolokacji angielskich

shop window kolokacja
 1. shop rzeczownik + window rzeczownik = witryna, front sklepu, okno wystawowe, wystawa, witryna sklepowa
  Bardzo silna kolokacja

  The light in the shop window had been turned out.

  Podobne kolokacje:
display window kolokacja
 1. display rzeczownik + window rzeczownik = witryna, front sklepu, okno wystawowe, wystawa, witryna sklepowa
  Bardzo silna kolokacja

  Except for the lights of the display window, the shop was dark.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo