"witryna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "witryna" po polsku

witryna

obrazek do "shop window" po polsku obrazek do "shop front" po polsku
rzeczownik
 1. window , *****
  • witryna (w sklepie) [policzalny]
   We need to dress the mannequins and put them in the window. (Musimy ubrać manekiny i postawić je w witrynie.)
   There was a beautiful dress hanging in the window. (W witrynie wisiała piękna sukienka.)
 2. site *****
  • witryna, strona internetowa
   We are opening our new web site. (Otwieramy naszą nową stronę internetową.)
   This site is full of useful information. (Ta witryna jest pełna użytecznych informacji.)
 3. showcase *
  • gablota (w muzeum), witryna (w sklepie)
   The most precious items are stored in the showcase. (Najcenniejsze przedmioty są przechowywane w gablocie.)
 4. shop window BrE , display window BrE , shopfront BrE , storefront AmE
 5. glass case
 6. vitrine
 7. shop front
 8. show window

"witryna" — Słownik kolokacji angielskich

shop window kolokacja
 1. shop rzeczownik + window rzeczownik = witryna, front sklepu, okno wystawowe, wystawa, witryna sklepowa
  Bardzo silna kolokacja

  The light in the shop window had been turned out.

shop front kolokacja
 1. shop rzeczownik + front rzeczownik = wystawa sklepowa, witryna
  Bardzo silna kolokacja

  The shop front was closed even as we had left it, and I went through the narrow garden at the back.

glass case kolokacja
 1. glass rzeczownik + case rzeczownik = gablotka, witryna
  Bardzo silna kolokacja

  The former of the two was in a glass case.

  Podobne kolokacje:
display window kolokacja
 1. display rzeczownik + window rzeczownik = witryna, front sklepu, okno wystawowe, wystawa, witryna sklepowa
  Bardzo silna kolokacja

  Except for the lights of the display window, the shop was dark.

show window kolokacja
 1. show rzeczownik + window rzeczownik = okno wystawowe, witryna (w sklepie)
  Luźna kolokacja

  It was very narrow, with space for only one show window beside the door.