"strona internetowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strona internetowa" po polsku

strona internetowa

obrazek do "website" po polsku purple haze lavender website
rzeczownik
 1. website ** , webpage , także: web site *** , także: web page   [policzalny]
  Have you seen my new website? (Czy widziałeś moją nową stronę internetową?)
 2. site *****
  • witryna, strona internetowa
   We are opening our new web site. (Otwieramy naszą nową stronę internetową.)
   This site is full of useful information. (Ta witryna jest pełna użytecznych informacji.)
 3. Internet site  
 4. Internet page  

"strona internetowa" — Słownik kolokacji angielskich

Internet site kolokacja
 1. internet rzeczownik + site rzeczownik = strona internetowa
  Bardzo silna kolokacja

  He'd heard nothing from either of them since, although he hadn't been able to check his Internet site yet today.

web site kolokacja
Popularniejsza odmiana: Web site
 1. web rzeczownik + site rzeczownik = strona internetowa
  Bardzo silna kolokacja

  Last year, he left the paper to start his own Web site.

web page kolokacja
 1. web rzeczownik + page rzeczownik = strona internetowa
  Bardzo silna kolokacja

  And the same thing is true with our web page.

  Podobne kolokacje:
internet site kolokacja
Popularniejsza odmiana: Internet site
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strona internetowa
 1. internet rzeczownik + site rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He'd heard nothing from either of them since, although he hadn't been able to check his Internet site yet today.

Internet page kolokacja
 1. internet rzeczownik + page rzeczownik = strona internetowa
  Luźna kolokacja

  But only a few of the Internet pages seem to present enough information for a student to base a decision on.