"Facebook page" — Słownik kolokacji angielskich

Facebook page kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Facebook strona
  1. Facebook rzeczownik + page rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Go to its Facebook page to find out what party's when.

    Podobne kolokacje: