PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"page" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "page" po angielsku

page ****

obrazek do "page" po polsku Web Page Symbol Images - Reverse Search przywołać nas do szeregu.
rzeczownik
 1. strona (w książce, dokumencie), str. (skrót) [policzalny]
  Open your books to page 25. (Otwórzcie książki na stronie 25.)
  The book has 500 pages - how can I read it in one evening? (Książka ma 500 stron - jak mam ją przeczytać w jeden wieczór?)
  The book you sold me had greasy pages. (Ta książka, którą mi sprzedałaś, miała tłuste strony.)
 2. strona (w komputerze) [policzalny]
  Go to the band's official page and read their biography. (Wejdź na oficjalną stronę zespołu i przeczytaj ich biografię.)
  Can you send me a link to that page? (Czy możesz mi wysłać odnośnik do tej strony?)
 3. goniec (w Kongresie USA)  AmE [policzalny]
 4. giermek (pomocnik średniowiecznego rycerza) [policzalny]
  Who was Don Quixote's page? (Kto był giermkiem Don Kichota?)
  My page is incompetent. I need to find another one. (Mój giermek jest niekompetentny. Muszę znaleźć innego.)
 5. karta (dziejów, historii) termin literacki [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przywołać, wezwać (np. przez megafon)
  I paged him over the loudspeaker. (Przywołałem go przez megafon.)
  I found the lost girl and paged her mother. (Znalazłem zagubioną dziewczynkę i wezwałem jej matkę.)
 2. wysłać wiadomość przez pager
  If you'll need my help just page me. (Jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy, po prostu wyślij mi wiadomość przez pager.)
  Page me as soon as you find out something. (Wyślij mi wiadomość przez pager jak tylko się czegoś dowiesz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

pageboy
page ****

rzeczownik
 1. paź, pazik [policzalny]
 2. paź (fryzura)
 3. chłopiec, który pomaga w ceremonii ślubnej (np. niesie welon, obrączki itp.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "page"

przysłówek
on page = na stronie (np. numer pięć)
czasownik
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
kolokacje