"page" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

page rzeczownik

rzeczownik + page
Kolokacji: 167
web page • Facebook page • home page • title page • MySpace page • Download page • Jimmy Page • sports page • ad page • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
1. web page = strona internetowa web page
3. home page = strona główna home page
4. title page = strona tytułowa title page
5. MySpace page = MySpace strona MySpace page
6. Download page = Pobieranie danych strona Download page
7. Jimmy Page = Jimmy Strona Jimmy Page
9. ad page = strona ogłoszenia ad page
10. advertising page = strona z ogłoszeniami advertising page
11. Twitter page = Strona świergotania Twitter page
12. opening page = strona otwarcia opening page
13. source page = strona źródła source page
14. manuscript page = strona odręczna manuscript page
15. Feeds page = Pasze strona Feeds page
16. page of lessons = strona lekcji page of lessons
18. news page = wiadomości strona news page
19. letters page = dział listów do redakcji letters page
24. page of documents = strona dokumentów page of documents
25. YouTube page = YouTube strona YouTube page
27. page of text = strona tekstu page of text
28. Mr. Page = Mr. Strona Mr. Page
29. page of notes = strona notatek page of notes
30. Larry Page = Larry Strona Larry Page
32. cover page = strona tytułowa cover page
34. HTML page = HTML strona HTML page
35. society page = strona towarzyska society page
36. Geraldine Page = Geraldine Strona Geraldine Page
37. Travel Insurance page = Strona ubezpieczenia na czas podróży Travel Insurance page
38. PDF page = Strona PDF PDF page
40. contents page = strona ze spisem treści, spis treści contents page
42. Help page = Pomoc strona Help page
43. trip page = strona podróży trip page
44. results page = wyniki strona results page
page + rzeczownik
Kolokacji: 48
page view • page number • page location • page article • page content • editorial page editor • page layout • ...
page + czasownik
Kolokacji: 79
page contains • page shows • page provides • page lists • page says • page includes • page describes • ...
czasownik + page
Kolokacji: 115
go to the Download page • view at the source page • receive about this page • use the home pages • give one's page • print this page • ...
przymiotnik + page
Kolokacji: 114
front page • blank page • full page • final page • single page • main page • new page • official Facebook page • English Download page • ...
przyimek + page
Kolokacji: 29
per page • after page • over several pages • by page • for pages • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.