"Feeds page" — Słownik kolokacji angielskich

Feeds page kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pasze strona
  1. feed rzeczownik + page rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This and other podcasts are available through iTunes, or through our Feeds page.

    Podobne kolokacje: