"source page" — Słownik kolokacji angielskich

source page kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strona źródła
  1. source rzeczownik + page rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Content can be viewed at actual source page: http://smokefree.gov/poll/pollframe.aspx Learn about smoking in your state using our interactive map.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo