"profile page" — Słownik kolokacji angielskich

profile page kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strona profilu
  1. profile rzeczownik + page rzeczownik
    Silna kolokacja

    Members have their own profile page and can choose which projects they want to support.

    Podobne kolokacje: