"profile photo" — Słownik kolokacji angielskich

profile photo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdjęcie profilu
  1. profile rzeczownik + photo rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Rebekah, the best and most important piece of advice I can give you now is to change your profile photo....

    Podobne kolokacje: