BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"color photo" — Słownik kolokacji angielskich

color photo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdjęcie koloru
  1. color rzeczownik + photo rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A color photo with a cute story ran on the front page.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo