"satellite photo" — Słownik kolokacji angielskich

satellite photo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdjęcie satelitarne
  1. satellite rzeczownik + photo rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Also it would show up well on a satellite photo.

    Podobne kolokacje: