ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"color photograph" — Słownik kolokacji angielskich

color photograph kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdjęcie koloru
  1. color rzeczownik + photograph rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But for $12.95, a color photograph can also be included.

powered by  eTutor logo