"internet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

internet rzeczownik

rzeczownik + internet
Kolokacji: 7
Pew Internet • speed internet • cable internet • Alexa Internet • Wireless Internet • ...
internet + rzeczownik
Kolokacji: 277
Internet Explorer • Internet access • Internet site • Internet connection • Internet service • Internet user • Internet company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 66
1. Internet Explorer = Internet Explorer Internet Explorer
13. internet forum = forum internetowe internet forum
14. Internet use = Wykorzystanie internetowe Internet use
15. Internet stock = Towar internetowy Internet stock
19. Internet regulation = Rozporządzenie internetowe Internet regulation
20. Internet browser = Przeglądarka internetowa Internet browser
21. Internet protest = Protest internetowy Internet protest
24. Internet search = wyszukiwanie w internecie Internet search
27. Internet start-up = Rozpoczęcie działalności internetowe Internet start-up
31. Internet Movie Database = Film internetowy Baza danych Internet Movie Database
32. Internet boom = Boom internetowy Internet boom
33. Internet Explorer version = Wersja Internetu Explorer Internet Explorer version
40. Internet software = Oprogramowanie internetowe Internet software
41. Internet bubble = Pęcherzyk internetowy Internet bubble
42. Internet sales = Sprzedaże internetowe Internet sales
45. Internet content = Zawartość internetowa Internet content
47. Internet usage = Użytkowanie internetowe Internet usage
48. Internet commerce = Handel internetowy Internet commerce
49. Internet chat room = Pokój rozmów internetowy Internet chat room
52. Internet search engine = wyszukiwarka internetowa Internet search engine
53. Internet activity = Działalność internetowa Internet activity
58. Internet economy = Gospodarka internetowa Internet economy
59. Internet Corporation = Spółka internetowa Internet Corporation
60. Internet venture = Śmiałe przedsięwzięcie internetowe Internet venture
61. Internet operation = Operacja internetowa Internet operation
62. Internet strategy = Strategia internetowa Internet strategy
66. Internet analyst = Analityk internetowy Internet analyst
internet + czasownik
Kolokacji: 35
Internet makes • Internet using • Internet provides • Internet allows • Internet changes • ...
czasownik + internet
Kolokacji: 22
access the Internet • use the Internet • internet based • provide to the Internet • provide Internet • ...
przymiotnik + internet
Kolokacji: 21
consumption-only internet • free internet • open internet • high-speed Internet • global Internet • ...
przyimek + internet
Kolokacji: 19
via the Internet • over the Internet • onto the Internet • on the Internet • off the internet • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.