"Internet entrepreneur" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przedsiębiorca internetowy
  1. internet rzeczownik + entrepreneur rzeczownik
    Silna kolokacja

    And the next wave of Internet entrepreneurs can't wait to get into the business.

    Podobne kolokacje: