"show time" — Słownik kolokacji angielskich

show time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas widowiska
 1. show rzeczownik + time rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  In a matter of minutes, it would be show time.

  Podobne kolokacje:
 2. show czasownik + time rzeczownik
  Luźna kolokacja

  These two movement shows time, space, relationship, quality and focus.

  Podobne kolokacje: