"shop" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shop" po angielsku

obrazek do "shop" po polsku
rzeczownik
 1. sklep
  She went out to the shop. (Ona wyszła do sklepu.)
  I was in that shop at the corner. (Byłem w tamtym sklepie na rogu.)
  Did you buy it in this store? (Czy kupiłeś to w tym sklepie?)
  The store closes at 10 p.m. (Sklep jest zamykany o 22:00.)
przymiotnik
 1. sklepowy
  The shop display is dull. Do something about it. (Ta wystawa sklepowa jest nieciekawa. Zrób z tym coś.)
  The shop cash register is broken. (Sklepowa kasa fiskalna jest zepsuta.)

shop , ****

obrazek do "shop" po polsku
rzeczownik
 1. warsztat [policzalny]
  I'm having my car fixed in a car shop. (Naprawiają mi samochód w warsztacie samochodowym.)
  Our shop will be closed for two weeks due to redecoration. (Nasz warsztat będzie zamknięty na dwa tygodnie, z powodu remontu.)
 2. zakupy (spożywcze)  BrE język mówiony [tylko liczba pojedyncza]
  She did shop for the whole week. (Ona zrobiła zakupy na cały tydzień.)
  My shop is so heavy, could you help me? (Moje zakupy są takie ciężkie, czy mógłbyś mi pomóc?)
 3. biznes, firma, działalność potocznie [policzalny]
  I can give you a job in my shop. (Mogę dać ci pracę w moim biznesie.)
  The beginnings of our shop were tough. (Początki naszego biznesu były ciężkie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. robić zakupy [nieprzechodni]
  She always shops for clothes after Christmas. (Ona zawsze kupuje ubrania po Bożym Narodzeniu.)
  I was so tired after 4 hours of shopping. (Byłam taka zmęczona po 4 godzinach robienia zakupów.)
 2. donieść, donosić, sprzedać, wsypać  BrE potocznie [przechodni]
  The members of his former gang shopped for him. (Członkowie jego byłego gangu na niego donieśli.)
  You can't let him talk to the police because he'll shop. (Nie możecie pozwolić mu rozmawiać z policją, bo doniesie.)
 3. przyskrzynić, zapuszkować, zamknąć potocznie [przechodni]
  You can't tell them anything if you don't want them to shop me. (Nie możesz nic im powiedzieć, jeśli nie chcesz, żeby mnie zapuszkowali.)
  They shopped him for rape and theft. (Zamknęli go za gwałt i kradzież.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

shop , ***
shop class AmE

C's in shop class?; 27.
rzeczownik
 1. zajęcia praktyczno-techniczne
  What project are you working on in shop class, Mr. Wood? (Panie Wood, nad jakim projektem pracujecie na zajęciach praktyczno-technicznych?)
  Shop classes in my primary school were great fun. (Zajęcia praktyczne w podstawówce były świetną zabawą.)
  They require kids to wear safety glasses in shop class. (Na zajęciach praktyczno-technicznych oni wymagają od dzieci noszenia okularów ochronnych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. radiowóz [policzalny]

Powiązane zwroty — "shop"

rzeczownik
workshop = manufaktura, zakład +2 znaczenia
shopper = klient (sklepu), kupujący (w sklepie) +1 znaczenie
shopping = zakupy, robienie zakupów (czynność robienia zakupów) +1 znaczenie
pawnshop , także: pawn shop = lombard
electronic shopping , home shopping = zakupy elektroniczne (przez Internet) +1 znaczenie
charity shop BrE , thrift shop AmE , thrift store AmE = sklep z rzeczami używanymi (dochód przeznaczany jest zwykle na cele charytatywne)
przymiotnik
phrasal verb
shop around = rozglądać się (porównywać produkty i ich ceny)
czasownik
kolokacje

podobne do "shop" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "shop" po polsku

rzeczownik