"shop" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shop" po angielsku — Słownik polsko-angielski

shop British English ***
store American English ****

obrazek do "shop" po polsku
rzeczownik
 1. sklep
  She went out to the shop. (Ona wyszła do sklepu.)
  I was in that shop at the corner. (Byłem w tamtym sklepie na rogu.)
  Did you buy it in this store? (Czy kupiłeś to w tym sklepie?)
przymiotnik
 1. sklepowy
  The shop display is dull. Do something about it. (Ta wystawa sklepowa jest nieciekawa. Zrób z tym coś.)
  The shop cash register is broken. (Sklepowa kasa fiskalna jest zepsuta.)

shop ****

National Trust Shop obrazek do "shop" po polsku
rzeczownik
 1. warsztat [COUNTABLE]
  I'm having my car fixed in a car shop. (Naprawiają mi samochód w warsztacie samochodowym.)
  Our shop will be closed for two weeks due to redecoration. (Nasz warsztat będzie zamknięty na dwa tygodnie, z powodu remontu.)
 2. zakupy British English spoken [SINGULAR]
  She did shop for the whole week. (Ona zrobiła zakupy na cały tydzień.)
  My shop is so heavy, could you help me? (Moje zakupy są takie ciężkie, czy mógłbyś mi pomóc?)
 3. biznes, firma, działalność informal [COUNTABLE]
  I can give you a job in my shop. (Mogę dać ci pracę w moim biznesie.)
  The beginnings of our shop were tough. (Początki naszego biznesu były ciężkie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. robić zakupy [INTRANSITIVE]
  She always shops for clothes after Christmas. (Ona zawsze kupuje ubrania po Bożym Narodzeniu.)
  I was so tired after 4 hours of shopping. (Byłam taka zmęczona po 4 godzinach robienia zakupów.)
 2. donieść, donosić British English informal [TRANSITIVE]
  The members of his former gang shopped for him. (Członkowie jego byłego gangu na niego donieśli.)
  You can't let him talk to the police because he'll shop. (Nie możecie pozwolić mu rozmawiać z policją, bo doniesie.)
 3. przyskrzynić, zapuszkować, zamknąć informal [TRANSITIVE]
  You can't tell them anything if you don't want them to shop me. (Nie możesz nic im powiedzieć, jeśli nie chcesz, żeby mnie zapuszkowali.)
  They shopped him for rape and theft. (Zamknęli go za gwałt i kradzież.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

shop ***
shop class American English

C's in shop class?; 27. praktyczno-techniczne w
rzeczownik
 1. zajęcia praktyczno-techniczne
  What project are you working on in shop class, Mr. Wood? (Panie Wood, nad jakim projektem pracujecie na zajęciach praktyczno-technicznych?)
  Shop classes in my primary school were great fun. (Zajęcia praktyczne w podstawówce były świetną zabawą.)
  They require kids to wear safety glasses in shop class. (Na zajęciach praktyczno-technicznych oni wymagają od dzieci noszenia okularów ochronnych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "shop"

rzeczownik
workshop = manufaktura, zakład +2 znaczenia
shop window British English , display window British English , storefront American English = witryna, front sklepu, okno wystawowe, wystawa
shopper = klient (sklepu), kupujący (w sklepie)
shopping = zakupy (czynność robienia zakupów) +4 znaczenia
pawnshop , także: pawn shop = lombard
shopping centre British English , shopping center American English , shopping mall American English = centrum handlowe
shopkeeper British English , storekeeper American English = właściciel sklepu, sklepikarz
shop floor British English = zakład pracy +1 znaczenie
shopping trolley British English , shopping cart American English = wózek na zakupy
shop owner British English , store owner American English = właściciel sklepu
butcher's , butcher's shop British English , butcher shop American English = sklep mięsny
electronic shopping , home shopping = zakupy elektroniczne (przez Internet) +1 znaczenie
przymiotnik
phrasal verb
shop around = rozglądać się (porównywać)
czasownik
kolokacje