"zakład" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakład" po polsku

zakład

obrazek do "plant" po polsku nuclear plants Fabryka właściwie stoi przy ul File:Silk manufacture china3.
rzeczownik
 1. plant , *****
  • fabryka, zakład, wytwórnia [policzalny]
   John works at a production plant in Moscow. (John pracuje w zakładzie produkcyjnym w Moskwie.)
   They are going to open a new car plant. (Oni zamierzają otworzyć nową fabrykę samochodów.)
 2. works ***
  • fabryka, zakład, zakład przemysłowy
   He got a job in a local works. (On dostał pracę w lokalnym zakładzie przemysłowym.)
   He is a president of a famous works. (On jest prezesem znanego zakładu przemysłowego.)
 3. institution ****
  • zakład, organizacja [policzalny]
   Has this institution done anything productive? (Czy ta organizacja zrobiła coś produktywnego?)
   Due to the financial crisis, we are forced to close down our institution. (Z powodu kryzysu finansowego, jesteśmy zmuszeni zamknąć nasz zakład.)
 4. workshop **
  • manufaktura, zakład [policzalny]
   Many of these workshops were run by and for women only. (Wiele z tych zakładów było prowadzone przez kobiety i wyłącznie dla kobiet.)
   My grandma worked in a sartorial workshop for peanuts. (Moja babcia pracowała w zakładzie krawieckim za marne grosze.)
 5. bet ***
  • zakład (gdy dwie osoby się o coś zakładają) [policzalny]
   I made a bet with someone that you'd show up. (Założyłem się z kimś, że się pokażesz.)
   It's a childish bet. (To jest dziecinny zakład.)
   Who won the bet? (Kto wygrał zakład?)
 6. wager
 7. punt
  • zakład (na wyścigach, giełdzie)
   I won some serious money with that punt. (Wygrałem całkiem sporo pieniędzy na tym zakładzie.)
 8. permanent establishment  

"zakład" — Słownik kolokacji angielskich

 1. permanent przymiotnik + establishment rzeczownik = zakład
  Luźna kolokacja

  Some of them are temporary, while others have become permanent establishments.

powered by  eTutor logo