"zakład karny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakład karny" po polsku

zakład karny

obrazek do "prison" po polsku
rzeczownik
 1. prison ***
  • więzienie, zakład karny [policzalny lub niepoliczalny]
   He was sent to prison for trying to rob a bank. (On trafił do więzienia za próbę obrabowania banku.)
   This is a prison for the most dangerous criminals. (To jest więzienie dla najbardziej niebezpiecznych przestępców.)
   link synonim: jail
   zobacz także: penitentiary
 2. penitentiary , pen potocznie ** , correctional facility
 3. correctional institution  
 4. workhouse
 5. convict prison  
 6. penal institution  

Powiązane zwroty — "zakład karny"

rzeczownik

"zakład karny" — Słownik kolokacji angielskich

 1. correctional przymiotnik + facility rzeczownik = zakład karny, więzienie
  Bardzo silna kolokacja

  From 2001 to 2006, it was the only privately run correctional facility in Canada.

  Podobne kolokacje:
 1. correctional przymiotnik + institution rzeczownik = zakład karny
  Zwykła kolokacja

  Public health and correctional institutions were expanded during Lincoln's tenure.

penal institution kolokacja
 1. penal przymiotnik + institution rzeczownik = zakład karny
  Zwykła kolokacja

  Johnson's primary interest lay in improving the state's mental and penal institutions.

powered by  eTutor logo