Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"zakładać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakładać się" po polsku

zakładać się

118 Crazy bets – 1000 Awesome Things
czasownik
 1. bet ***
  • zakładać się, obstawiać (postawić pieniądze) [przechodni/nieprzechodni]
   I bet you can't do it. (Założę się, że nie możesz tego zrobić.)
   I want to bet 10 dollars on that team. (Chcę postawić 10 dolarów na tamtą drużynę.)
   I bet ten pounds you won't eat that jar of peanut butter. (Założę się o dziesięć funtów, że nie zjesz tego słoika masła orzechowego.)
  • zakładać się (być przekonanym o czymś) język mówiony [przechodni/nieprzechodni]
   I bet he and Jane get along just great. (Założę się, że on i Jane świetnie się dogadują.)
   I bet she's cheating on him. (Założę się, że ona go zdradza.)
 2. wager
 3. impone
 4. make a wager , place a wager
 1. make a bet  
czasownik
 1. establish ****
  • zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [przechodni]
   My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
   If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
   I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
   The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
   link synonim: found
 2. form ***** , forme dawne użycie
  • formować, zakładać, tworzyć [przechodni]
   They formed a new party before the election. (Oni założyli nową partię przed wyborami.)
   I formed a band with my friends. (Stworzyłem zespół z moimi przyjaciółmi.)
 3. assume , ****
 4. found **
  • zakładać, fundować, erygować (instytucję, organizację) [przechodni]
   The institution was founded in 1901. (Instytucja została założona w 1901 roku.)
   My father founded a charitable organization. (Mój ojciec założył organizację charytatywną.)
   link synonim: establish
 5. institute ****
  • zakładać, tworzyć (np. stowarzyszenie)
   He instituted a famous boutique in 1920s. (On założył znany butik w latach 20.)
   We want to institute an orphanage. (Chcemy założyć sierociniec.)
 6. imply **
 7. premise **
 8. suppose , *** , także: s'pose potocznie   oficjalnie [przechodni]
  Let's suppose you were there. (Załóżmy, że tam byłeś.)
 9. presume *
 10. thread **
 11. posit
 12. postulate
 13. presuppose
 14. ween
 1. make an assumption
obrazek do "put something on" po polsku
phrasal verb
 1. get something on **
 2. put something on , także: put on something ***
 3. set something up

"zakładać się" — Słownik kolokacji angielskich

make a bet kolokacja
 1. make czasownik + bet rzeczownik = zakładać się
  Zwykła kolokacja

  She didn't look at him, but made a private bet on whether he would answer, and if so in what order.

  Podobne kolokacje:
make a wager kolokacja
 1. make czasownik + wager rzeczownik = zakładać się, postawić na coś (jakąś kwotę)
  Luźna kolokacja

  That was the question, and one on which he would not make a wager.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo