BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"fabryka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fabryka" po polsku

fabryka

nuclear plants Fabryka właściwie stoi przy ul
rzeczownik
 1. plant , *****
  • fabryka, zakład, wytwórnia [COUNTABLE]
   John works at a production plant in Moscow. (John pracuje w zakładzie produkcyjnym w Moskwie.)
   They are going to open a new car plant. (Oni zamierzają otworzyć nową fabrykę samochodów.)
 2. factory ***   [COUNTABLE]
  He works in a large factory on the outskirts of Chicago. (On pracuje w dużej fabryce na obrzeżach Chicago.)
  They opened a new car factory in Germany. (Oni otworzyli nową fabrykę samochodów w Niemczech.)
 3. works ***
  • fabryka, zakład, zakład przemysłowy
   He got a job in a local works. (On dostał pracę w lokalnym zakładzie przemysłowym.)
   He is a president of a famous works. (On jest prezesem znanego zakładu przemysłowego.)
 4. mill **
  • młyn, fabryka, zakład przemysłowy
   There are some extremely hot places inside that mill. (W tym młynie są niesamowicie gorące miejsca.)
 5. manufacturing plant
 6. manufactory

"fabryka" — Słownik kolokacji angielskich

 1. manufacturing rzeczownik + plant rzeczownik = fabryka, zakład przemysłowy
  Bardzo silna kolokacja

  In 1956, she began work as a secretary for a manufacturing plant.

powered by  eTutor logo