Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"works" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "works" po angielsku

works ***

Fabryka właściwie stoi przy ul
rzeczownik
 1. fabryka, zakład, zakład przemysłowy
  He got a job in a local works. (On dostał pracę w lokalnym zakładzie przemysłowym.)
  He is a president of a famous works. (On jest prezesem znanego zakładu przemysłowego.)
 2. dzieła (np. słynnego pisarza)
  This museum has complete works of Greek philosophers. (To muzeum posiada kompletny zbiór dzieł greckich filozofów.)
  His works became famous after his death. (Jego dzieła stały się sławne po jego śmierci.)
 3. roboty
  The works in my house will last for two months. (Roboty w moim domu potrwają dwa miesiące.)
  The highway is closed due to the planned road works. (Autostrada jest zamknięta z powodu planowanych robót drogowych.)
 4. mechanizm
  The works of this watch is very complex. (Mechanizm tego zegarka jest bardzo złożony.)
  I don't understand the works of this machine. (Nie rozumiem mechanizmu tej maszyny.)
 5. sprzęt, pompka do wstrzykiwania narkotyku slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "work" po polsku Farm Work Abroad obrazek do "work" po polsku work
czasownik
 1. pracować (wykonywać płatną pracę) [TRANSITIVE]
  Where do you work? (Gdzie pracujesz?)
  I sometimes have to work on Sundays. (Czasami muszę pracować w niedziele.)
  I work in a grocery. (Pracuję w sklepie spożywczym.)
 2. pracować (z kimś, niosąc pomoc, np. z niepełnosprawnymi) [INTRANSITIVE]
  She works with blind children. (Ona pracuje z niewidomymi dziećmi.)
  She learns the sign language to work with the deaf. (Ona uczy się języka migowego, aby pracować z głuchoniemymi.)
  I work with children from an orphanage. (Pracuję z dziećmi z domu dziecka.)
 3. pracować (robić coś, co wymaga wysiłku) [INTRANSITIVE]
  I've been working all day, I'm exhausted. (Pracowałem cały dzień, jestem wykończony.)
  Mary is working in the garden. (Mary pracuje w ogrodzie.)
  If you want to get good grades, you have to work hard. (Jeżeli chcesz dostawać dobre oceny, musisz ciężko pracować.)
 4. pracować (starać się coś osiągnąć) [INTRANSITIVE]
  I'm working to get a promotion. (Pracuję, by dostać awans.)
  I work for my figure. (Ja pracuję na moją figurę.)
 5. działać, pracować (o urządzeniu) [INTRANSITIVE]
  Our telephone isn't working. (Nasz telefon nie działa.)
  I can't get these speakers to work. (Nie mogę sprawić, aby te głośniki działały.)
  My phone doesn't work, so I have to buy a new one. (Mój telefon nie działa, więc muszę kupić nowy.)
 6. sprawić, żeby zadziałało; uruchomić (urządzenie) [TRANSITIVE]
  He worked my old phone. (On uruchomił mój stary telefon.)
  We managed to work the old record player. (Udało się nam uruchomić stary gramofon.)
 7. być efektywnym, odnieść sukces [INTRANSITIVE]
  I hope this will work - if not, I give up. (Mam nadzieję, że to będzie efektywne - jeśli nie, ja się poddaję.)
  Our song worked and we signed a contract. (Nasza piosenka odniosła sukces i podpisaliśmy umowę.)
 8. odnosić skutek [INTRANSITIVE]
  I tried to apologize to her but it didn't work. (Próbowałem ją przeprosić, ale nie odniosło to skutku.)
  Your brilliant idea didn't work. (Twój błyskotliwy pomysł nie odniósł skutku.)
 9. oddziaływać, mieć oddziaływanie zamierzone przez autora (np. sztuka, muzyka) [INTRANSITIVE]
  Their music works for me. (Ich muzyka oddziałuje na mnie.)
 10. kształtować (np. drewno, glinę) [TRANSITIVE]
  Ron Swanson works the wood. (Ron Swanson kształtuje drewno.)
  I worked a pot out of clay. (Ukształtowałem naczynie z gliny.)
 11. posuwać stopniowo do przodu, posuwać się stopniowo do przodu [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  We are working towards better future. (Posuwamy się stopniowo do przodu w stronę lepszej przyszłości.)
 12. wykonywać ćwiczenia fizyczne [TRANSITIVE]
  You should start working, you're getting fat. (Powinieneś zacząć wykonywać ćwiczenia fizyczne, robisz się gruby.)
  I work every day and I feel great. (Codziennie wykonuję ćwiczenia fizyczne i czuję się świetnie.)
 13. poruszać, poruszać się formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 14. uprawiać (np. ziemię) [TRANSITIVE]
  My ancestors were working the field. (Moi przodkowie uprawiali ziemię.)
 15. wydobywać (np. węgiel) [TRANSITIVE]
  Why are you so dirty? Did you work coal? (Czemu jesteś taki brudny? Wydobywałeś węgiel?)
  He works coal every day. (On codziennie wydobywa węgiel.)
 16. działać, myśleć (o umyśle, mózgu) [INTRANSITIVE]
  He is so stupid, does his brain work? (On jest taki głupi, czy jego mózg działa?)
  My brain doesn't work without a coffee. (Mój mózg nie pracuje bez kawy.)
 17. rozwiązywać, odpowiadać na (np. zagadkę matematyczną) American English formal [TRANSITIVE]
  I was the first person to work that riddle. (Ja byłem pierwszą osobą, która rozwiązała tę zagadkę.)
 18. urzędować, pracować, być otwartym [INTRANSITIVE]
  The mayor's office works until 3 p.m. (Biuro burmistrza jest otwarte do 15.)
  The president is not here, he doesn't work on Fridays. (Prezesa tu nie ma, nie urzęduje w piątki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. praca, zawód (płatne zajęcie) [UNCOUNTABLE]
  His work is to clean the office. (Jego pracą jest sprzątanie biura.)
  Janet, you should find work. (Janet, powinnaś znaleźć pracę.)
  link synonim: job
 2. praca (miejsce pracy) [UNCOUNTABLE]
  "Is Kate home?" "No, she's still at work." ("Czy Kate jest w domu?" "Nie, ona ciągle jest w pracy.")
  "Where is Tom?" "He went to work." ("Gdzie jest Tom?" "Poszedł do pracy.")
 3. praca (obowiązki zawodowe) [UNCOUNTABLE]
  Teaching people is my work. (Nauczanie ludzi to moja praca.)
  My work is to serve food and take orders. (Moją pracą jest serwowanie jedzenia i przyjmowanie zamówień.)
 4. rezultaty pracy [UNCOUNTABLE]
  I appreciate your work - you're my best worker. (Doceniam rezultaty twojej pracy - jesteś moim najlepszym pracownikiem.)
  His work is amazing - we should promote him. (Rezultaty jego pracy są niesamowite - powinniśmy go awansować.)
 5. dokumenty, papiery (potrzebne do pracy) [UNCOUNTABLE]
  I had to bring work home to finish the project. (Musiałem przynieść papiery do domu, żeby dokończyć projekt.)
 6. dzieło (sztuki) [COUNTABLE]
  This painting is the best work I've ever seen. (Ten obraz to najlepsze dzieło, jakie kiedykolwiek widziałem.)
  Mona Lisa is probably the most famous work of Leonardo da Vinci. (Mona Lisa jest prawdopodobnie najsłynniejszym dziełem Leonarda da Vinci.)
  link synonim: a piece of art
 7. praca (aktywność lub czynność do wykonania) [UNCOUNTABLE]
  There is still a lot of work to be done. (Jest ciągle dużo pracy do zrobienia.)
  You can go home when you finish your work. (Możesz iść do domu, kiedy skończysz swoją pracę.)
 8. studia, badania [UNCOUNTABLE]
  The work shows that this disease is completely curable. (Badania pokazują, że ta choroba jest całkowicie uleczalna.)
  Their work will focus on human brain. (Ich badania skupią się na ludzkim mózgu.)
 9. praca (w fizyce) [UNCOUNTABLE]
  Do you know the formula for work? (Czy znasz wzór na pracę?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. wszystko, co się da informal

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. coś zdaje egzamin, coś należycie działa spoken

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. być ofiarą ekstremalnych środków, być ofiarą radykalnych środków (np. po popełnieniu wykroczenia) American English slang

Powiązane zwroty — "works"

rzeczownik
idiom
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo