KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"dokumenty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dokumenty" po polsku

dokumenty

rzeczownik
 1. documents ***   [PLURAL]
  I'm trying to keep all my documents in one file. (Staram się trzymać wszystkie dokumenty w jednej teczce.)
  I receive dozens of documents to sign every day. (Otrzymuję mnóstwo dokumentów do podpisania każdego dnia.)
 2. records ***
  • papiery, dokumenty
   The records of this case have been destroyed. (Papiery związane z tą sprawą zostały zniszczone.)
   I need an access to your records. (Potrzebuję dostępu do twoich dokumentów.)
 3. files **   [PLURAL]
  My secretary will give you the files you asked for. (Moja sekretarka poda panu dokumenty, o które pan prosił.)
  Did you read the files of this case? (Czy czytałeś dokumenty tej sprawy?)
 4. papers ***
  • papiery, dokumenty
   You have to send these papers absolutely today. (Musisz wysłać te dokumenty koniecznie dziś.)
   She spilled coffee onto the confidential papers. (Ona rozlała kawę na tajne dokumenty.)
 5. work , *****
 6. identity papers
  • dokumenty (stwierdzające tożsamość)
Documents
rzeczownik
 1. document **** , także: doc. *   [COUNTABLE]
  This folder contains documents of great importance. (Ta teczka zawiera dokumenty o ogromnej wadze.)
  Some documents are missing from my office. (Parę dokumentów zginęło z mojego biura.)
 2. voucher *
 3. writing ***
  • pismo, dokument [UNCOUNTABLE]
   She got this writing from the tax office. (Ona otrzymała ten dokument z Urzędu Podatkowego.)
   This writing is very important, so put it in a drawer. (To pismo jest bardzo ważne, więc schowaj je do szuflady.)
 4. deed *

Powiązane zwroty — "dokumenty"

rzeczownik
czasownik
dostarczać (dokumenty) = submit
zaopatrywać (np. w dokumenty) = issue
przekazywać (np. dokumenty) = surrender
archiwizować (dokumenty, książki) = archive
dołączać (np. pliki komputerowe lub dokumenty) = attach
sfabrykować (np. dokumenty, dowody) = doctor
podpisywać (dokument) = underwrite
przeczesywać (np. dokumenty) = sift , sift through
sankcjonować (dokument) = assent
zawieruszyć (np. klucze dokumenty) = mislay
załączyć (dokument) = subjoin
phrasal verb
inne
przymiotnik
dokumentalny = documentary , także: doc , także: doco Australian English +1 znaczenie

powered by  eTutor logo