Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"dzieło" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dzieło" po polsku

dzieło

rzeczownik
 1. creation ***
  • dzieło, kreacja, wytwór [policzalny]
   We had to wait another 10 years for the next creation of this eminent writer. (Musieliśmy zaczekać kolejne 10 lat na następne dzieło tego wybitnego pisarza.)
   Can you call this album a genius creation? (Czy można nazwać ten album genialną kreacją?)
   Ziggy Stardust is yet another creation of David Bowie. (Ziggy Stardust to kolejna kreacja Davida Bowiego.)
 2. work , *****
  • dzieło (sztuki) [policzalny]
   This painting is the best work I've ever seen. (Ten obraz to najlepsze dzieło, jakie kiedykolwiek widziałem.)
   Mona Lisa is probably the most famous work of Leonardo da Vinci. (Mona Lisa jest prawdopodobnie najsłynniejszym dziełem Leonarda da Vinci.)
   link synonim: a piece of art
 3. opus , op. (skrót)
idiom
 1. a piece of work
  • dzieło, utwór
   Beethoven's 9th symphony, one of his greatest pieces of work, received excellent reviews. (9. Symfonia Beethovena, jedno z jego najwspanialszych dzieł, otrzymało znakomite recenzje.)